Κρατήσεις

Πολιτικές Κράτησης
Για την επιβεβαίωση της κράτησης σας είναι απαραίτητη η κατάθεση αρχικής
προκαταβολής ίση με το 20% του συνολικού κόστους της διαμονής σας.
Η αρχική προκαταβολή δεν μπορεί να είναι λιγότερη του κόστους μίας ( 1)
διανυκτέρευσης.

Ώρα άφιξης: Το νωρίτερο 14:00 Σε περίπτωση που θα θέλατε να γίνει άφιξη πριν της
14:00 επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει η δυνατότητα.
Ώρα αναχώρησης: Το αργότερο 12:00 Σε περίπτωση παραμονής έως τις 18:00 (κατόπιν
διαθεσιμότητας), χρεώνεστε μισή τιμή διαν/σεως. Για παραμονή μετά την 18:00 (κατόπιν
διαθεσιμότητας), χρεώνεστε ολόκληρη τιμή διαν/σεως.

Πολιτική Ακυρώσεων
Εάν η ακύρωση γίνει εντός 21 ημερών πριν την άφιξή σας η προκαταβολή σας
επιστρέφεται.
Σε κάθε άλλη περίπτωση χρεώνεστε με το ποσό της προκαταβολής. Σε κάθε περίπτωση η
"μη εμφάνιση" χρεώνεται με το σύνολο της κράτησης.